Vašu ponuku zverejníme aj na našom portáli www.zoznamrealit.sk

Poplatok pre záujemcu (prenajímateľa):

V prípade sprostredkovania dlhodobého nájmu/prenájmu (minimálne 12 mesiacov), je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutého jednomesačného nájmu.

V cene je zahrnuté:  

  • úvodná obhliadka nehnuteľnosti,
  • vytvorenie fotodokumentácie nehnuteľnosti
  • inzercia na internetových portáloch
  • nájdenie vhodného nájomcu
  • vypracovanie nájomnej zmluvy a preberacieho protokolu k bytu, či nebytového priestoru

Poplatok pre záujemcu (nájomcu/podnájomcu) : 

  • V prípade, že si záujemca (budúci nájomca) vyberie nehnuteľnosť z našej ponuky uhrádza jednorázový poplatok vo výške 50% z výšky mesačného nájmu minimálne však 250€
  • V prípade, že nás záujemca (budúci nájomca) osloví s požiadavkou na vyhľadanie nehnuteľnosti podľa svojich predstáv a požiadaviek (teda takáto nehnuteľnosť sa nenachádza aktuálne v našej ponuke) , účtujeme poplatok za sprostredkovanie vo výške 1 mesačného nájmu.

YouTube