Nekomentované

Tes­la pred­sta­vi­la úžas­nú solár­nu stre­chu.

Tes­la pred­sta­vi­la úžas­nú solár­nu stre­chu.

Fir­ma Tes­la roz­ši­ru­je pole pôsob­nos­ti.

Ten­tok­rát vyšla na trh s reál­nym pro­duk­tom, kto­rý sľu­bu­je ušet­riť množ­stvo elek­tric­kej ener­gie. Solár­ne pane­ly síce nie sú nič nové a čas­to ich vidíš na mno­hý­ch budo­vá­ch a stre­chá­ch domov, avšak plno­hod­not­ná stre­cha zo solár­ne­ho pane­lu, kto­rá je na nero­zoz­na­nie od kla­sic­ký­ch strie­ch tu urči­te ešte nebo­la. Dopl­ne­ná o aku­mu­lá­tor Pover­wall 2 od Pana­so­ni­cu pred­sta­vu­je kom­plet­ný solár­ny sys­tém.

Cena elektriny stúpa každým rokom a na kúrenie je absolútne nevýhodná. Mnoho ľudí a firiem sa preto uchyľuje ku kúpe solárnych kolektorov, ktoré si inštalujú na domy a budovy. Zelená elektrická energia je momentálne ešte v plienkach a to aj vďaka cenám, ktoré sú stále pomerne vysoké, prípadne solárne panely nemajú kam umiestniť alebo sa im nepáči ich vzhľad.

Kto však raz vyskúša solárny systém pochopí, že priplatiť sa niekedy oplatí. Ešte donedávna striktne automobilová firma Tesla rozšírila svoje portfólio produktov o kompletné solárne strechy. Všetky produkty predstavil priamo Elon Musk. Tak sa na ne pekne pozrieme, pretože takú solárnu strechu, ktorá vyzerá ako klasická šindľová, si ešte určite nikde nevidel.

Elon Musk začal so záchranou planéty

Jedným zo zatiaľ nesplnených želaní Elona Muska je prispieť k záchrane našej planéty, a to prevažne využívaním zelenej elektrickej energie a obmedzením výfukových plynov. S autami je to beh na dlhú trať, ale v prípade solárnych panelov je šanca úspechu omnoho vyššia.

Predstavené solárne strechy vyzerajú úplne ako šindľové alebo škridlové, ktoré bežne vidíš na domoch. Na rozdiel od nich však v kombinácii s vysoko kapacitnými akumulátormi Poverwall 2 dokážu zásobiť energiou celý dom

Strechy budu vyrobené z dvoch typov skiel – hladkého a skla s textúrou. Pri druhom menovanom nedokážeš vidieť žiadny solárny panel. Pri prvej hladkej verzii z určitých uhlov áno. K tomu nevyzerá tak cool. Sám Elon vlastní textúrovanú verziu francúzskeho štýlu.

Tento typ však nekúpiš skôr ako v roku 2018. Firma pravdepodobne príde na trh s viacerými typmi šindľov, aby všetko pekne ladilo s rôznymi domami. Pri výrobe verzie so vzorom sa používa špeciálny spôsob výroby, ktorý zaručí, že ani jeden šindeľ nebude vyzerať úplne rovnako.

Určite ti prebehlo hlavou, že takýto typ strechy, ktorá tu v tejto podobe ešte nebola, nebude lacný špás. Strecha na dom s rozlohou 278 metrov štvorcových bude stáť necelých 60 000 EUR, čo prekročilo pôvodné odhady samotného Elona, ktorý pôvodne sľuboval cenu nižšiu ako má klasická strecha. Ale za WOW efekt sa oplatí priplatiť, hlavne, ak je doplnený doživotnou zárukou na strešné šindle zo špeciálneho skla.

Poverwall druhej generácie maximálna kapacita a výkon

Čo by to bol za solárny panel, keby nebolo kde ukladať obrovské množstvo získanej energie. Firma Tesla odporúča, samozrejme, riešenie z vlastnej dielne. Jeho názov je Poverwall 2 – lítiová batéria, ktorú je možné umiestniť nielen na stenu, ako napovedá samotný názov, ale aj na dlážku. Firma však vyrába iba jej obalovú časť a vnútornú elektroniku.

O samotné akumulátory sa postaral Panasonic, ktorý patrí v tejto oblasti medzi špičku a dodáva batérie aj pre automobily Tesla. Batériu je možné nabíjať priamo zo slnečnej energie, ale je do nej možné uložiť energiu priamo zo siete pre prípad núdze. Kapacita batérie je 14 kilowatthodín. Celok dopĺňa mobilná aplikácia, ktorá ti prezradí, koľko energie ti ešte ostáva a vystríha ťa aj pred príchodom zlého počasia. A cena?  Tá by sa mala pohybovať niekde okolo 5 670 EUR.

YouTube